Bosdunning

Startdatum:
Tijd: 9.00-17.00 uur
Aantal dagen: 3
Docenten: Renske Schulting en Boudewijn Swart
Lokatie: Veluwe, Utrecht en in het bos van één van de deelnemers
kosten: € 600
Extra informatie: exclusief BTW en inclusief eten en drinken. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: info@bureauschulting.nl, 06 ? 51170138 en bs@swartadvies.nl, 06 - 55775108
Aanmeld link:
Organisatie: Bureau Renske Schulting en Boudewijn Swart
Adres: Beelaertslaan 9, 6861 AS Oosterbeek en Anna van Schuurmanstraat 3, 2642 CH Pijnacker
Email: info@bureauschulting.nl
Website: http://www.bureauschulting.nl
Contact persoon: Renske Schulting en Boudewijn Swart
Omschrijving:

Dunning is een van de belangrijkste beheermaatregelen in het bosbeheer. De kwaliteit van het bos voor houtproductie, natuur, recreatie en landschap wordt daarmee bepaald. De blesser, degene die de dunningen aanmerkt in het bos, is daarmee eigenlijk de belangrijkste beleidsuitvoerder. Mensen die net beginnen met dit werk lopen tegen tal van vragen aan. Maar ook mensen die in de loop der jaren tot nieuwe inzichten komen. Wat bepaalt eigenlijk de bijdrage van verschillende boomsoorten aan het functioneren van het bos? En welke bomen moet ik dan gaan helpen en welke juist terugdringen? In de cursus gaan we tegen deze achtergrond, in verschillende typen bos (jong/oud, gemengd/ongemengd, op zand en kleigrond) oefenen met het aanwijzen van bomen die blijven. En daaraan gekoppeld de keuze van bomen die moeten verdwijnen; wanneer, hoeveel en in welk tempo? De deelnemer is in staat om voor zichzelf een vertaalslag te maken van een doelstelling naar een blesinstructie in het bos. En daarmee zelf een dunning te markeren voor uitvoering. Ook is zij/hij in staat om de achtergrond van de gemaakte keuzes in eenvoudige taal duidelijk te maken aan anderen

Voorkennis:
Enige ervaring met bleswerk bijv. door middel van de Basiscursus Bosbeheer of door andere voorkennis.




Tag: bosbeheer