Bosbeheer, basiscursus

Startdatum:
Tijd: 09.00-17.00
Aantal dagen: 3
Docenten: Renske Schulting
Lokatie: De eerste twee dagen vinden plaats in bossen van verschillende eigenaren, omgeving van Apeldoorn. De datum en locatie van de derde dag worden in overleg met de deelnemers bepaald, meestal in het bos van een van de deelnemers.
kosten: € 600
Extra informatie: Exclusief BTW en inclusief eten en drinken. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 9
Opgeven bij: info@bureauschulting.nl / 06-51170138
Aanmeld link:
Organisatie: Bureau Renske Schulting
Adres: Beelaertslaan 9, 6861 AS Oosterbeek
Email: info@bureauschulting.nl
Website: http://www.bureauschulting.nl
Contact persoon: Renske Schulting
Omschrijving:

– vr. 14, 21 april + 1 dag
– za. 10, 17 juni + 1 dag
– 14, 18 augustus + 1 dag
– do. 21, 28 september + 1 dag.

Bent u geïnteresseerd in de vele manieren waarop u een (stukje) bos kunt beheren of wilt u wat meer inzicht in bosbeheer maar heeft u geen of weinig ervaring? Dan is deze driedaagse basiscursus bosbeheer wellicht iets voor u.
In deze cursus wordt eerst aandacht besteed aan het inschatten / leren zien van de actuele situatie van het bos, zoals: bostype en boomsoortensamenstelling, ouderdom, groeiplaats, ontstaansgeschiedenis, belevingswaarde en houtoogstmogelijkheden. Ook de natuur- en cultuurhistorische waarden worden niet vergeten.
Vervolgens komen verschillende wensen van een eigenaar aan de orde. Samen met de informatie van de huidige situatie worden, binnen de regelgeving, de mogelijkheden van het beheer in het bos behandeld. Waarbij ook wordt gekeken hoe het bos zich zou ontwikkelen zonder actief bosbeheer. Er wordt geoefend met bles-/dunningsmethoden en beheer van jong bos. We kijken naar de mogelijkheden van: andere boomsoorten, effect van meer licht op de bodem voor natuurlijke verjonging of aanplant, creëren van mooier bos, omvormen van monocultuur naar gemengd bos, beheer van ongewenste soorten en het verbeteren van de houtoogstmogelijkheden.
De deelnemer is na de cursus beter in staat om het (gevoerde) beheer en de beheermaatregelen in het bos beter te herkennen, te begrijpen of toe te passen en te communiceren.

Voorkennis:
Geen. Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor starters in het bosbeheer, zoals mensen die recent boseigenaar zijn geworden en willen (mede) gaan beheren, een voorlichter van een natuurbeschermingsorganisatie / een ecoloog die kennis heeft van bepaalde planten of beesten maar meer wil begrijpen van bosbeheer, een medewerk(st)er van de provincie die over bosregelgeving gaat. Of een vrijwilliger die bij een bos zijn betrokken is maar onvoldoende kennis heeft/ begrijpt van een bosdeskundige om een goed gesprek te kunnen aangaan en  graag meer kennis van bos wil hebben. Maar ook mensen waarvoor het bos geen doel is, zoals een waterschap, een hoogspanningsbedrijf, en andere mensen die zijdelings met bosbeheer te maken hebben of met bosbeheer te maken krijgen. Een cursus voor mensen uit één organisatie kan ook
Tag: bosbeheer