Boomveiligheidsinspecteur

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 3 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 625
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 7
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/1239/boomveiligheidsinspecteur
Contact persoon:
Omschrijving:

Binnen het kader van de zorgplicht voor bomen, dient een veilige omgeving rondom bomen gewaarborgd te zijn. Deze borging gebeurt door regelmatige controles en het uitvoeren van regulier en incidenteel onderhoud.

Deze controles worden verricht door de ‘boomveiligheidscontroleur’, en zijn uitsluitend op basis van visuele kenmerken. Indien de controleur nadere inspectie/onderzoek adviseert, zal de boomveiligheidsinspecteur aan het werk gaan.

De boomveiligheidsinspecteur bouwt verder op de kennis van de boomveiligheidscontroleur en is in staat om een veiligheidsrapport van individuele bomen te maken. Hierbij wordt niet enkel de Virtual Tree Assessment (VTA) methode gebruikt, maar ook de methoden Integrierte Baumanalyse (IBA) en Statisch Integrierte Abschätzung (SIA).

Deze IPC-training vormen onderdeel van een serie: ‘boomveiligheidscontroleur’ (1), ‘boomveiligheidsinspecteur’ (2) en ‘boomveiligheidsonderzoek’ (3). De inhoud van deze trainingen sluiten nauw op elkaar aan.

Doel en onderwerpen

Na het volgen van de driedaagse training Boomveiligheidsinspecteur kunt u eenvoudig nader onderzoek verrichten (2e inspectie) en kunt u de boom aan de hand van diverse normen (VTA, IBA en SIA) beoordelen. Aan de hand van uw bevindingen rapporteert u helder en overzichtelijk.

  • Opfris basiskennis, kennis VTA
  • Verdieping meten boomconditie
  • Beoordelen boomgebreken aan de hand van de VTA, IBA en SIA methode
  • Ontwikkelingen rondom bomen
  • Rapporteren bevindingen
  • Examen boomveiligheidsinspecteur
Voorkennis:
Om de training boomveiligheidsinspecteur te kunnen volgen is het Certificaat boomveiligheidscontroleur of vergelijkbaar vereist.