Boomveiligheidsinspecteur

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 3
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 645
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 21 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorieën: Anatomie en fysiologie (4 punten), Ziekten en aantastingen (5 punten), Boomveiligheid (12 punten)
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3sgV8LT
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Binnen het kader van de zorgplicht voor bomen, dient een veilige omgeving rondom bomen gewaarborgd te zijn.  Deze borging gebeurt door regelmatige controles en het uitvoeren van regulier en incidenteel onderhoud.

Deze controles worden verricht door de ‘boomveiligheidscontroleur’, en zijn uitsluitend op basis van visuele kenmerken. Indien de controleur nadere inspectie/onderzoek adviseert, zal de boomveiligheidsinspecteur aan het werk gaan.

De boomveiligheidsinspecteur bouwt verder op de kennis van de boomveiligheidscontroleur en is in staat om een veiligheidsrapport van individuele bomen te maken. Hierbij wordt niet enkel de Virtual Tree Assessment (VTA) methode gebruikt, maar ook de methoden Integrierte Baumanalyse (IBA) en Statisch Integrierte Abschätzung (SIA).

Deze IPC-training vormen onderdeel van een serie: ‘boomveiligheidscontroleur’ (1), ‘boomveiligheidsinspecteur’ (2) en ‘boomveiligheidsonderzoek’ (3). De inhoud van deze trainingen sluiten nauw op elkaar aan.

Voorkennis:
Om de training boomveiligheidsinspecteur te kunnen volgen is het Certificaat boomveiligheidscontroleur of vergelijkbaar vereist.