Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Startdatum:
Tijd: 09.00-15.30 uur
Aantal dagen: 3
Docenten:
Lokatie: Hazerswoude Rijndijk
kosten: € 470
Extra informatie: excl. BTW, examen en lunch
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: www.terratrainingen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Terra trainingen
Adres: Rijndijk 304c, 2394 CH Hazerswoude Rijndijk
Email: info@terratrainingen.nl
Website: http://www.terratrainingen.nl
Contact persoon: M. Houtkamp
Omschrijving:

Als boomveiligheidscontroleur heeft u de belangrijke taak om aantastingen en ziekte in bomen te herkennen en dit te rapporteren. Het is tenslotte niet de bedoeling dat bij een kleine storm dode takken hout door de lucht heen slingeren of zelfs hele bomen afbreken. Om dit te voorkomen geldt er in Nederland een algemene zorgplicht  rondom de wettelijke vereiste controles van bomen. Eigenaren worden hiermee verplicht periodiek bomen te controleren, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De cursus boomveiligheidscontroleur zorgt voor een gedegen opleiding voor werknemers die belast zijn met deze controles. Het niet goed constateren van risicobomen kan tenslotte grote gevolgen hebben. Het is mogelijk om de training af te sluiten met het examen van Groenkeur, zodat op onafhankelijke wijze de kwaliteit is gewaarborgd.

Voorkennis:
n.v.t.