boomveiligheidscontroleur

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 3 dagen
Docenten: Bertram Tiemessen
Lokatie: Arnhem
kosten: € 295
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bij-da.nl/trainingen/boomveiligheidscontroleur/
Organisatie: BIJDA
Adres: Koningsweg 35d
Email: info@bij-da.nl
Website: https://bij-da.nl/
Contact persoon: Jan van Huet
Omschrijving:

Nederland telt naar schatting 16 miljoen straat- en laanbomen. Deze moeten voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen die onder andere voortkomen uit de aansprakelijkheidswetgeving. Als boomveiligheidscontroleur heb je een belangrijke rol in het bevorderen van een veilige omgeving van de boom. Het wettelijk kader omtrent de zorgplicht rondom bomen is richtinggevend.

Doelstelling

Bomen op een verantwoorde manier controleren op veiligheidsaspecten. Deze bevindingen rapporteren en adviseren over vervolgstappen. Dit leer je bij de training boomveiligheidscontroleur.

Inhoud

  • Wettelijk kader van de zorgplicht
  • Schimmels aan bomen
  • Methode VTA (Visual Tree Assessment)
  • Beoordelen van gebreken
  • Ziekten en aantastingen
  • Nader onderzoek aan bomen
  • Praktijkexcursie en oefening boom controle

Dit ga je leren

  • Theorie rondom het wettelijk kader van de zorgplicht en methode VTA
  • Hoe je ziekte en gebreken bij een boom kan herkennen
  • Hoe je een nauwkeurig onderzoek kan doen
Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.