Boomveiligheidscontroleur

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 3
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 510
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 21 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorie(ën): Anatomie en fysiologie (2 punten), Ziekten en aantastingen (5 punten), Boomveiligheid (12 punten), Bomen en wet (2 punten)
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3yxFoF5
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

In het kader van de zorgplicht voor bomen speelt de boomveiligheidscontroleur een belangrijke rol in het bevorderen van een veilige omgeving van de boom.

De Boomveiligheidscontroleur (BVC-er) controleert de bomen met behulp van  de Visual Tree Assessment (VTA) methode. Het gaat om het visueel beoordelen van bomen, het registreren van de bevindingen en het adviseren over vervolgstappen.  Het wettelijke kader omtrent de zorgplicht rondom bomen  is hierin richtinggevend.

Voorkennis:
Om de training boomveiligheidscontroleur te kunnen volgen dient u enige kennis van boomsoorten te hebben en een basis groenkennis.