Boomveiligheidscontroleur

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 3 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 490
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/1234/boomveiligheidscontroleur-(bvc)
Contact persoon:
Omschrijving:

In het kader van de zorgplicht voor bomen speelt de boomveiligheidscontroleur een belangrijke rol in het bevorderen van een veilige omgeving van de boom.

De Boomveiligheidscontroleur (BVC-er) controleert de bomen met behulp van  de Visual Tree Assessment (VTA) methode. Het gaat om het visueel beoordelen van bomen, het registreren van de bevindingen en het adviseren over vervolgstappen.  Het wettelijke kader omtrent de zorgplicht rondom bomen  is hierin richtinggevend.

In de training wordt toegewerkt naar het eindniveau van het examen Boomveiligheidscontroleur (BVC, uitgegeven door stichting Groenkeur).

Deelname aan het examen is optioneel en om die reden niet standaard inbegrepen in de cursus. U kunt zich voor het examen apart inschrijven. Ook kunt u zich voorbereiden op het examen met de digitale oefenmodule BVC 500 examenvragen.

Deze training vormt de eerste in een serie: ‘boomveiligheidscontroleur’ (1), ‘boomveiligheidsinspecteur’ (2) en ‘boomveiligheidsonderzoek’ (3). De inhoud van deze trainingen sluit nauw op elkaar aan.

Doel en onderwerpen

Na het volgen van de  training tot Boomveiligheidscontroleur bij IPC kunt u bomen op een verantwoorde manier controleren op veiligheidsaspecten, de bevindingen rapporteren en adviseren over vervolgstappen.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Wettelijk kader van de zorgplicht
  • Methode VTA
  • Beoordelen van gebreken
  • Schimmels aan bomen
  • Ziekten en aantastingen
  • Nader onderzoek aan bomen
  • Praktijkexcursie en oefening boomcontrole
  • Voorbereiding op het examen (examen niet inbegrepen)
Voorkennis:
Om de training boomveiligheidscontroleur te kunnen volgen dient u enige kennis van boomsoorten te hebben en een basis groenkennis.