Boomklimmen 1 | basis klim en werktechnieken

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 4 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 770
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 5
Maximaal deelnemers: 10
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/1241/boomklimmen-1-basis--klim-en-werktechnieken
Contact persoon:
Omschrijving:

Boomklimmen in een grote boomkroon is een specialistische tak van boomverzorging. Voor u als professioneel boomverzorger is boomklimmen veel meer! Het klimmen in bomen vereist vakkundig gebruik van klimtechnieken en klimmaterialen. Professioneel boomklimmen is een specialistische vaardigheid en niet geheel zonder risico’s.

IPC Groene Ruimte brengt u als boomverzorger in de vierdaagse training Boomklimmen 1 | Klim- en werktechnieken de basis bij in technisch klimmen en veilig werken op hoogte. Met de kennis en vaardigheden die IPC u leert, kunt u veilig eenvoudige snoeiwerkzaamheden uitvoeren in bomen. IPC Groene Ruimte brengt u het veiligheidsaspect bij conform de ARBO richtlijnen welke geschikt zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden in en rondom bomen.

Doel en onderwerpen

Veilig, verantwoord en efficiënt werken is belangrijk. De training Boomklimmen 1 | Klim- en werktechnieken voor boomverzorging richt zich op materiaalkennis en technieken. Als boomverzorger krijgt u kennis van boomklimmen, knopen, uitlopen, laddergebruik en handgereedschappen voor eenvoudige snoeiwerkzaamheden in de boomkroon. Ook de Arbowet en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij boomklimmen en boomverzorging komen aan bod.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

  • Materiaalkennis, met onder andere klimgordels
  • Basisklimtechnieken
  • Knopen
  • Klim- en uitlooptechniek
  • Gebruik ladder
  • Taken grondman
  • Groepsgewijs oefenen/trainen
  • Werken met handgereedschappen in boomkronen
  • Veiligheid
  • Wet- en regelgeving
Voorkennis:
Om de training Boomklimmen 1 | Klim- en werktechnieken te kunnen volgen is er geen specifieke voorkennis nodig. Echter, voor het klimmen in bomen is een goede lichamelijke conditie noodzakelijk.