Bomenbeheer van A tot Z

Startdatum:
Tijd: 8.30 uur - 16.00 uur
Aantal dagen: 6
Docenten: De heer ing. Henri Rogaar, De heer ing. Reindert van Braak, De heer Erik Koppelaar en De heer Gerbrand van de Weerd
Lokatie: Landgoed Zonneheuvel, Doorn
kosten: € 1850
Extra informatie: excl. BTW
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 8
Opgeven bij: www.opleidingscentrumbomenopenbareruimte.nl / info@opleidingscentrumbomen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte
Adres: Ligusterbaan 12, 2900 AE, Capelle aan den IJssel
Email: ocbor@bomenwacht.nl
Website: http://www.opleidingscentrumbomenopenbareruimte.nl
Contact persoon: Ilona Bredius
Omschrijving:

Deze unieke basisopleiding biedt u een schat aan vakinformatie, die u direct kunt toepassen in uw beheeromgeving. In zes dagen tijd leert u alle ins en outs van het bomenvak kennen, speciaal toegespitst op het bomenbeheer anno nu. Anatomie en fysiologie | Groei, anatomie, functioneren, soortkeuze Groeiplaats | Bodem, inrichting, verbetering Planten van bomen | Inrichting groei- en plantlocatie, kwaliteit plantmateriaal, planten, nazorg Verplanten van bomen | Verplantbaarheid, voorbereiding, methoden, nazorg Conditiebeoordeling | Conditie, methoden, ziekten en aantastingen Snoeien van bomen | Snoeivormen, snoeiregels, snoeibehoefte Boomveiligheidsregistratie | Wettelijk kader, visuele controle, nader onderzoek Data-inwinning en -beheer | Strategisch inventariseren, het belang van databeheer Bouwen rond bomen | Randvoorwaarden, BEA, bomenbouwplan Boomtaxatie | Monetaire waarde, schaderecht, richtlijnen, rekenmethode (NVTB) Ontwerpen en bestekken | Ontwerpeisen, besteksvoorwaarden, normen Strategisch Bomenbeheer | Bomenbeleid, databeheer, strategie

Voorkennis:
Geen