Bodembiologie bij Natuurbeheer in Brabant

Startdatum:
Tijd: 8:30-12:30
Aantal dagen: 3
Docenten: René Jochems van GroeiBalans (www.GroeiBalans.nl)
Lokatie: Zundert
kosten: € 400
Extra informatie: excl BTW (€ 484,- incl. BTW)
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 18
Opgeven bij: Kristianne van der Put
Aanmeld link:
Organisatie: Adviesloket Bodem en natuur
Adres: Wageningen
Email: kristianne@vlechtwerk.nu
Website: http://www.bodemennatuur.nl
Contact persoon: Kristianne van der Put
Omschrijving:

De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, microbodemleven) en hun invloed op de vegetatie? Daarom geeft Rene Jochems van GroeiBalans Bedrijfsecologie een cursus over bodembiologie bij natuurbeheer.

Kern van de cursus: het krijgen van handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (planten en daarmee ook dieren) te vergroten. Aan bod komt onder meer:

 • Wat is bodembiologie?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven)
 • Waarde schimmels en bacterien in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven en vegetatie
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk?
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Weidevogels en bodemleven
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur
 • Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking
 • Inzicht in kostenefficiente maatregelen die relatief snel resultaat sorteren
 • Enten van bodemleven
 • ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland
Voorkennis:
Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen, planopstellers voor bloemrijke bermen, adviseurs agrarisch natuurbeheer, natuurinclusief boeren en landschapselementen. Vooral interessant voor diegene die met beheer van graslanden en akkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.