Bodembiologie bij Natuurbeheer in Noord Holland

Startdatum:
Tijd: 8:30-12:30 (nog onder voorbehoud)
Aantal dagen: 3
Docenten: René Jochems van GroeiBalans (www.GroeiBalans.nl)
Lokatie: Noord Holland
kosten: € 375
Extra informatie: excl BTW (€ 453,75 incl. BTW) incl. koffie, thee, cursusmap.
Minimum deelnemers: 14
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: Kristianne van der Put
Aanmeld link:
Organisatie: VLECHTWERK Inrichting en Beheer Landschap
Adres: Burgemeester van Wijngaardenstraat 50, 7955PM, IJhorst
Email: kristianne@vlechtwerk.nu
Website: http://www.vlechtwerk.nu
Contact persoon: Kristianne van der Put
Omschrijving:

De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerders over bodemprocessen (bodemleven en hun invloed op de mineralenbalans) en de invloed op de vegetatie? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans de cursus Bodembiologie bij natuurbeheer. Kern van de cursus: het krijgen van handvaten voor een goed bodembeheer, met als doel de soortenrijkdom (bodemleven, planten en daarmee ook dieren) te vergroten. 170 deelnemers, medewerkers van NM, SBB, Landschappen, adviesbureau’s, landgoederen, particulieren volgden deze cursus tot nu toe met veel enthousiasme.

U leert over:

 • Wat is bodemleven?
 • Waarde schimmels en bacteriën in de bodem
 • Indicatoren voor een goed bodemleven
 • Wat doet bemesting, wat doen mineralen eigenlijk in de natuur?
 • Veranderingen landbouw over afgelopen 100 jaar en impact op bodem(leven) + vegetatie
 • Bodemleven en kruidenrijke graslanden / natuurakkers
 • Interpretatie van een bodembemonstering (van BLGG o.i.d.)
 • Praktisch sturen op goed bodemleven voor natuur. Do’s en dont’s over bemesten niet bemesten, uitmijnen, bekalken, bodembewerking.
 • Inzicht in kostenefficiënte maatregelen die relatief snel natuur resultaat leveren
 • Enten van bodemleven
 • Essentaksterfte en eikensterfte in relatie tot de bodem
 • Ervaringen met pitrus velden en witbolgrasland
Voorkennis:
Deze cursus is voor iedereen met belangstelling zoals terreinbeheerders, ecologen en adviseurs agrarisch natuurbeheer en landschapselementen. Interessant voor diegene die met beheer van kruidenrijke graslanden en natuurakkers bezig zijn, vooral op de wat voedselrijkere gronden, vaak voormalige landbouwgronden.