Biodiversiteit in de praktijk

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 2 dagen
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 595
Extra informatie:
Minimum deelnemers: 6
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG ,Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3435/biodiversiteit-in-de-praktijk
Contact persoon:
Omschrijving:

Biodiversiteit is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt. Het geeft een geheel andere kijk  op het huidige groenbeheer en -onderhoud. Biodiversiteit gaat over de soortenrijkdom, zonder onderscheid te maken tussen soorten die bijvoorbeeld wel of niet zeldzaam zijn. Het behouden van de soortenrijkdom is een mondiale opgave, wat lokaal om een juiste invulling vraagt. De natuurlijke processen die leiden tot biodiversiteit zijn niet direct eenvoudig te overzien. In deze training wordt toegewerkt naar inzicht in de processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom.

Bij deelname aan deze training krijgt u de Meetlat biodiversiteit. Hiermee kunt u uw kennis toepassen in de praktijk.

Doel en onderwerpen

Het doel van de training ‘Biodiversiteit in de praktijk’ is het verschaffen van inzichten in natuurlijke processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom.

De natuurlijke processen die kunnen leiden tot biodiversiteit zijn niet onmiddellijk eenvoudig te overzien. In de unieke training van IPC Groene Ruimte wordt gewerkt aan inzicht in de processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom. Aan de orde komt onder andere:

  • Wat is biodiversiteit en wat kunnen we ermee;
  • De bepalende factoren voor een hoge soortenrijkdom;
  • De begrippen die belangrijk zijn bij biodiversiteit;
  • Hoe kunnen we de biodiversiteit verhogen door beheer en onderhoud;
  • De verschillen tussen het huidige ecologische beheer en beheer op basis van biodiversiteit;
  • Andere beheermethoden om de soortenrijkdom in stand te houden of te verhogen.
Voorkennis:
De training is begrijpelijk voor iedereen die die in het groen werkt of er indirect mee te maken heeft. Dus niet alleen voor beheerders, ecologen, vakmensen of ontwerpers maar ook voor andere belanghebbenden (bijvoorbeeld betrokken burgers). De training is geen opsomming van feitenkennis maar geeft inzicht in de indicatoren die van belang zijn voor een hoge soortenrijkdom. Deze indicatoren kunnen als ‘handvat’ worden gebruikt voor het groenbeheer.