Biodiversiteit in de praktijk

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 2
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 715
Extra informatie:
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3m9J7E9
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Biodiversiteit is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt. Het geeft een geheel andere kijk  op het huidige groenbeheer en -onderhoud. Biodiversiteit gaat over de soortenrijkdom, zonder onderscheid te maken tussen soorten die bijvoorbeeld wel of niet zeldzaam zijn. Het behouden van de soortenrijkdom is een mondiale opgave, wat lokaal om een juiste invulling vraagt. De natuurlijke processen die leiden tot biodiversiteit zijn niet direct eenvoudig te overzien. In deze training wordt toegewerkt naar inzicht in de processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom.

Bij deelname aan deze training krijgt u de Meetlat biodiversiteit. Hiermee kunt u uw kennis toepassen in de praktijk.

Voorkennis:
De training is begrijpelijk voor iedereen die die in het groen werkt of er indirect mee te maken heeft. Dus niet alleen voor beheerders, ecologen, vakmensen of ontwerpers maar ook voor andere belanghebbenden (bijvoorbeeld betrokken burgers). De training is geen opsomming van feitenkennis maar geeft inzicht in de indicatoren die van belang zijn voor een hoge soortenrijkdom. Deze indicatoren kunnen als ‘handvat’ worden gebruikt voor het groenbeheer.