Beheer Openbaar Groen

Startdatum:
Tijd: gehele dag
Aantal dagen: 2
Docenten:
Lokatie: Planken Wambuisweg 1A, Ede
kosten: € 320
Extra informatie:
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers:
Opgeven bij: www.cursuscentrumgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Cursus Centrum Groen
Adres: Planken Wambuisweg 1A, Ede
Email: info@cursuscentrumgroen.nl
Website: http://www.cursuscentrumgroen.nl
Contact persoon:
Omschrijving:

Na deze cursus heeft u een goede basis om in de groene sector te gaan werken.  U kent de belangrijkste soorten planten, struiken en bomen. U weet effectief en veilig  de belangrijkste werkzaamheden  uit te voeren.  U kunt situaties beoordelen om goed te kunnen snoeien, knippen, zagen, schoffelen , trekken of te maaien.
Inhoud:

  • Herkennen van de veel voorkomende planten, bomen en struiken.
  • Basiskennis bodem en groeiplaats.
  • Functies openbaar groen.
  • Aanleg en beheer in relatie met verleden en toekomstige functies.
  • Vitaliteit van bomen en struiken..
  • Onderhoud  van divers openbaar groen en tijdstip van onderhoud.
  • Praktijkopdrachten snoeien en onderhoud openbaar groen.
  • De belangrijkste elementen van de Flora en Faunawet en het omgaan met gedragscodes worden in de cursus opgenomen.
  • Afstemmen  aanvullende cursusinhoud.

Info: Deze cursus kan desgewenst ook op maat uitgevoerd worden om op deze wijze de inhoud te optimaliseren m.b.t. de deelnemers en hun werksituatie.

Voorkennis:
Geen voorkennnis nodig.