Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

Startdatum:
Tijd: 9.00-16.00 uur
Aantal dagen: 1
Docenten: K. van Splunter
Lokatie: Goes
kosten: € 530
Extra informatie: Cursisten tonen door het inleveren van een gewasbeschermingsplan en een presentatie over een actueel plantgezondheidsonderwerp hun adviserende vaardigheid. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Voor het examen is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een DLV-handleiding voor de sector. U dient deze handleiding zelf aan te schaffen. Na het behalen van het examen wordt het positieve resultaat door Edudelta Contract gemeld bij Bureau Erkenningen. U ontvangt uw licentie rechtstreeks van Bureau Erkenningen. De licentie is 5 jaar geldig.
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij: contract@edudelta.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Edudelta Contract
Adres: Postbus 244 3240 AE Middelharnis
Email: contract@edudelta.nl
Website: http://www.edudelta.nl
Contact persoon: mevr. C. de Vries
Omschrijving:

Een ieder die gewasbeschermingsmiddelen in bezit heeft en in opdracht van derden bestrijdingen uitvoert, is verplicht de licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming te hebben behaald. Ook verkopers van gewasbeschermingsmiddelen en verkoopadviseurs dienen over licentie 2 te beschikken. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: kennis van ziekten, plagen, onkruiden en bodemgebonden ziekten, met inbegrip van interactie tussen gewas, levenswijze en abiotische omstandigheden planmatig werken wet- en regelgeving doseringen en toevoegingen apparatuur resistentiemanagement advisering Uitgangspunt is ge‹ntegreerde gewasbescherming. Bij de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk. Tijdens de lessen worden theoretische achtergronden van ziekten en plagen die op de bedrijven van de cursisten voorkomen, behandeld.

Voorkennis:
deelnemer dient in het bezit te zijn van de licentie: uitvoeren gewasbescherming