Basiscursus natuurwetgeving algemeen (Utrecht)

Startdatum:
Tijd: 09:30 - 17:00
Aantal dagen: 1
Docenten: Sander Hunink (Ecologica) en Dagmar Heidinga (Buro Bakker)
Lokatie: Utrecht
kosten: € 475
Extra informatie: De cursusdag is inclusief lunch. Er geldt een kortingstarief van 15% op het cursusgeld vanaf de 2e deelnemer van dezelfde organisatie.
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 15
Opgeven bij: www.ecologica.eu
Aanmeld link:
Organisatie: Ecologica in samenwerking met Buro Bakker
Adres: Rondven 22, 6026 PX, Maarheeze
Email: info@ecologica.eu
Website: http://www.ecologica.eu/wetcursus.html
Contact persoon: Kim van de Lisdonk
Omschrijving:

De natuurwetgeving is veranderd. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht waarin de oude Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet zijn samengevoegd. Ook de nieuwe Omgevingswet komt er aan. Dat betekent niet dat alles helemaal anders wordt, want de wetgeving blijft natuurlijk gebaseerd op de Europese richtlijnen en borduurt verder op de bestaande tools zoals gedragscodes, maar veranderingen zijn er zeker wel. Zo zijn er nu verschillen tussen provincies in met name de uitvoering van de soortbescherming en bescherming van houtopstanden. Voor wie met deze wetten te maken heeft, is het van belang om tijdig de implicaties van deze veranderingen duidelijk te krijgen.

Inmiddels is de inhoud van de nieuwe Wet natuurbescherming duidelijk en de interpretatie door het nieuwe bevoegd gezag krijgt langzaam vorm. De cursusinhoud is daarop aangepast en wordt actueel gehouden.

De basiscursus behandelt volgende onderwerpen:

  • De nieuwe Wet natuurbescherming, zowel de soortbescherming als gebiedsbescherming (voormalige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, inclusief relevante zaken uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)
  • Vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
  • Toetsing Natura2000, externe werking, passende beoordeling, significantie
  • Bescherming bossen en Natuurnetwerk Nederland

Onze cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het niet beperkt tot het juridische verhaal, maar echt gericht op de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.

Voorkennis:
Beginniveau: geen tot weinig kennis van de natuurwetgeving. De basiscursus is bedoeld voor een algemeen beeld en de praktische implicaties (zowel soorten- als gebiedenbescherming). Niettemin zit ook hier al flinke diepgang in.