Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

Startdatum:
Tijd: 9:30-17:00 (onder voorbehoud)
Aantal dagen: 1 dag
Docenten: Ing. Ilco van Woersem van Ecologica
Lokatie: Amersfoort
kosten: € 485
Extra informatie: ex BTW of € 412,25 met korting. Incl. lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 11
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: Karin Albers
Aanmeld link:
Organisatie: Naturio
Adres: Meemortel 29, 6021 AD Budel
Email: info@naturio.nl
Website: https://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Omschrijving

Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden. Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boombewonende soorten, als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer. Tijdens de middag buiten worden praktijkvoorbeelden behandeld.

De waarde van bomen

Aan (met name inheemse) bomen zijn veel natuurwaarden gekoppeld. Een deel daarvan is streng beschermd, zoals vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten. Deze cursusdag gaat in op te verwachten soorten, op de ecologie van die soorten en de gewenste aanpak om rekening te houden met beschermde soorten. Andere bijzondere natuurwaarden zijn echter niet beschermd. Ook deze aspecten komen aan bod.

Ecologisch boombeheer

Hoe bomen goed te beheren, met rekenschap van de natuurwaarden is het tweede belangrijke onderwerp van deze cursusdag. Het belangrijkste van het onderhoud is vroegtijdige en regelmatig herhaalde begeleiding- en vormsnoei, ter voorkoming van verzwakking en stormschade op oudere leeftijd. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen goed beheer en het benutten van potenties voor karakteristieke natuurwaarden.

De praktijk

Deze cursus heeft het middagdeel buiten. We bezoeken enkele praktijkvoorbeelden, met bijzondere natuurwaarden, met voorbeelden van goed en minder goed beheer. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan hoe om te gaan met kritische belanghebbenden.

Voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. De doelgroep van de cursus is:
  • Bevoegd gezag en handhavers
  • Groenbeheerders en hoveniers
  • Terreinbeheerders
  • Rentmeesters
  • Adviesbureaus (junioren)
  • Ecologen bij overheden en semioverheden
  • Docenten uit het groene vakonderwijs
  • Overige groene vakmensen