Boscursussen / wetgeving

Gevorderdencursus natuurwetgeving algemeen

Startdatum: 27 mrt 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Ecologica in samenwerking met Buro Bakker
Met de intrede van de nieuwe Wet natuurbescherming zijn diverse zaken veranderd. De wetgeving is complex en bovendien zijn er verschillen tussen de provincies. Het is daarom belangrijk u goed te laten informeren! Ecologica en Buro Bakker bieden al jaren op de praktijk gerichte cursussen van vers >>>>>>


Implementatie natuurwetgeving in gemeentelijk beleid

Startdatum: 22 nov 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Cursus Centrum Cambium
Deze eendaagse cursus geeft u goede handvatten hoe de huidige/voormalige Flora- en faunawet praktisch geborgd kan worden in gemeentelijk beleid en werkprocessen. De cursus zoomt in op de Flora- en faunawet maar vooral ook hoe deze met de overige wetgeving zijn plek krijgt (of heeft gekregen) in de n >>>>>>


Wet natuurbescherming, niveau 1

Startdatum: 17 mei 2018
09 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen
De cursus wet natuurbescherming – niveau 1 is erop gericht om uitvoerende werknemers in gebieden met beschermde flora en fauna conform  een geldige gedragscode te laten werken. De training richt zich hierbij op meerdere gedragscodes, zodat men niet beperkt blijft tot één instantie. De deelnemer >>>>>>


Wet natuurbescherming, niveau 3

Startdatum: 08 jun 2018
Aantal dagen: 2
Organisatie: Terra trainingen
Tijdens de training behandelen we alle aspecten die voor werkvoorbereiders en leidinggevenden van belang zijn om te voldoen aan de gedragscode en de wet natuurbescherming. Belangrijk onderdeel van de training is het vervaardigen van  een plan van aanpak. Hierbij dient de deelnemer rekening te houde >>>>>>


Wet natuurbescherming, hercertificering, niveau 2

Startdatum: 24 mei 2018
10 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen
Regelgeving in gedragscodes en wetgeving wijzigen continue en het is daarom belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. U bent tenslotte in overtreding wanneer u zich niet aan de gewijzigde wetgeving houdt. Om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de wijzigingen word >>>>>>


Gewasbescherming (licentie 1), uitvoeren

Startdatum: 09 apr 2018
20 jun 2018
Aantal dagen: 3,5
Organisatie: Terra trainingen
De spuitlicentie uitvoeren (licentie 1) is de eerste licentie die werknemers nodig hebben om beroepsmatig te werken met gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens de training leert u de basisprincipes van gewasbescherming. Hierbij wordt aandacht besteed aan veiligheid, effectieve bestrijding en aandacht voo >>>>>>


Wet natuurbescherming, hercertificering, niveau 3

Startdatum: 05 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen B.V.
Regelgeving in gedragscodes en wetgeving wijzigen continue en het is daarom belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. U bent tenslotte in overtreding wanneer u zich niet aan de gewijzigde wetgeving houdt. De bijscholing op niveau 3 richt zich dan ook op alle juridische wijzig >>>>>>


Wet natuurbescherming, niveau 2

Startdatum: 17 apr 2018
25 jun 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen B.V.
De cursus is erop gericht leidinggevenden voldoende kennis te geven rondom de wet natuurbescherming zodat het voor hen mogelijk is om uitvoerend personeel aan te sturen en te controleren. De deelnemer dient hiervoor de kennis te hebben van de wet- en regelgeving en moet een heldere en eenduidige wer >>>>>>


Wet natuurbescherming, hercertificering, niveau 1

Startdatum: 24 mei 2018
10 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen B.V.
De hercertificering voor de wet natuurbescherming richt zich op het bijscholen van ontwikkelingen rondom de gedragscode en wetgeving. Iedere gedragscode wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar, waarna deze weer door het ministerie goedgekeurd moet worden. Deze goedkeuring gaat vaak gepaard met v >>>>>>