Boscursussen / gewasbescherming

Bodembiologie bij Natuurbeheer in Uffelte 2020

Startdatum: 27 okt 2020
Aantal dagen: 3: 27 oktober, 10 en 24 november 2020
Organisatie: VLECHTWERK Inrichting en Beheer Landschap
De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerders over bodemprocessen (bodemleven en hun invloed op de mineralenbalans) en de invloed op de vegetatie? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans de cursus Bodembiologie bij natuurbeheer. Kern van de cursus: h >>>>>>