Boscursussen / fauna

Ecologische monitoring (Utrecht)

Startdatum: 15 jan 2019
Aantal dagen: 1 dag
Organisatie: Naturio
Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw bosbeheer in bepaalde vakken tot zicht hebben op uw terrein als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik >>>>>>


Ecologische monitoring (Meppel)

Startdatum: 13 nov 2018
Aantal dagen: 1 dag
Organisatie: Naturio
Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw bosbeheer in bepaalde vakken tot zicht hebben op uw terrein als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik >>>>>>


Ecologische monitoring (Eindhoven)

Startdatum: 06 nov 2018
Aantal dagen: 1 dag
Organisatie: Naturio
Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw bosbeheer in bepaalde vakken tot zicht hebben op uw terrein als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik >>>>>>


Gedurfd Lanenbeheer (Vucht)

Startdatum: 01 nov 2018
Aantal dagen: 1 dag
Organisatie: Naturio i.s.m. Ecologica
Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus geeft handvatten om la >>>>>>


Gedurfd Lanenbeheer (Amersfoort)

Startdatum: 11 sep 2018
Aantal dagen: 1 dag
Organisatie: Naturio i.s.m. Ecologica
Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus geeft handvatten om la >>>>>>


Natuurlijke begrazing in de praktijk

Startdatum: 13 sep 2018
Aantal dagen: 5
Organisatie: FREE Nature
Begrazing van natuurterreinen heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Vele natuurgebieden worden begraasd door runderen, paarden, schapen en tegenwoordig zelfs door wisenten en waterbuffels. De manier waarop beheerders begrazing toepassen verschilt van gebied tot gebied. Van grazers als wandelen >>>>>>


Bodembiologie bij Natuurbeheer in Noord Holland

Startdatum: 09 okt 2018
Aantal dagen: 3
Organisatie: VLECHTWERK Inrichting en Beheer Landschap
De bodem is de basis. Ook voor de natuur. Maar wat weet u als (agrarisch-) natuur-beheerders over bodemprocessen (bodemleven en hun invloed op de mineralenbalans) en de invloed op de vegetatie? Daarom geeft René Jochems van GroeiBalans de cursus Bodembiologie bij natuurbeheer. Kern van de cursus: h >>>>>>


Implementatie natuurwetgeving in gemeentelijk beleid

Startdatum: 22 nov 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Cursus Centrum Cambium
Deze eendaagse cursus geeft u goede handvatten hoe de huidige/voormalige Flora- en faunawet praktisch geborgd kan worden in gemeentelijk beleid en werkprocessen. De cursus zoomt in op de Flora- en faunawet maar vooral ook hoe deze met de overige wetgeving zijn plek krijgt (of heeft gekregen) in de n >>>>>>


Wet natuurbescherming, niveau 1

Startdatum: 09 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen
De cursus wet natuurbescherming – niveau 1 is erop gericht om uitvoerende werknemers in gebieden met beschermde flora en fauna conform  een geldige gedragscode te laten werken. De training richt zich hierbij op meerdere gedragscodes, zodat men niet beperkt blijft tot één instantie. De deelnemer >>>>>>


Wet natuurbescherming, niveau 3

Startdatum: 08 jun 2018
Aantal dagen: 2
Organisatie: Terra trainingen
Tijdens de training behandelen we alle aspecten die voor werkvoorbereiders en leidinggevenden van belang zijn om te voldoen aan de gedragscode en de wet natuurbescherming. Belangrijk onderdeel van de training is het vervaardigen van  een plan van aanpak. Hierbij dient de deelnemer rekening te houde >>>>>>


Wet natuurbescherming, hercertificering, niveau 2

Startdatum: 24 mei 2018
10 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen
Regelgeving in gedragscodes en wetgeving wijzigen continue en het is daarom belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. U bent tenslotte in overtreding wanneer u zich niet aan de gewijzigde wetgeving houdt. Om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de wijzigingen word >>>>>>


Wet natuurbescherming, hercertificering, niveau 3

Startdatum: 05 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen B.V.
Regelgeving in gedragscodes en wetgeving wijzigen continue en het is daarom belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. U bent tenslotte in overtreding wanneer u zich niet aan de gewijzigde wetgeving houdt. De bijscholing op niveau 3 richt zich dan ook op alle juridische wijzig >>>>>>


Wet natuurbescherming, niveau 2

Startdatum: 25 jun 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen B.V.
De cursus is erop gericht leidinggevenden voldoende kennis te geven rondom de wet natuurbescherming zodat het voor hen mogelijk is om uitvoerend personeel aan te sturen en te controleren. De deelnemer dient hiervoor de kennis te hebben van de wet- en regelgeving en moet een heldere en eenduidige wer >>>>>>


Wet natuurbescherming, hercertificering, niveau 1

Startdatum: 24 mei 2018
10 jul 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Terra trainingen B.V.
De hercertificering voor de wet natuurbescherming richt zich op het bijscholen van ontwikkelingen rondom de gedragscode en wetgeving. Iedere gedragscode wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar, waarna deze weer door het ministerie goedgekeurd moet worden. Deze goedkeuring gaat vaak gepaard met v >>>>>>


Lanenbeheer voor vleermuizen

Startdatum: 22 nov 2018
Aantal dagen: 1
Organisatie: Stichting Probos en Zoogdiervereniging
Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan jui >>>>>>