Cursus cultuurhistorie en natuurbeheer (Boxtel)

Startdatum: 10 okt 2019
Tijd: 9:30-17:00 (onder voorbehoud)
Aantal dagen: 2 dagen
Docenten: Ir. Jan Neefjes en Ir. Hans Bleumink van bureau Overland
Lokatie: Boxtel of omgeving
kosten: € 795
Extra informatie: ex BTW of €675,75 met korting. Incl. lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 12
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: https://naturio.nl/cultuurhistorie/
Organisatie: Bureau Overland en Naturio
Adres: Everard Winterslaan 3, 6026CA, Maarheeze
Email: karin.albers@naturio.nl
Website: http://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor landschap en erfgoed in natuurgebieden. Bewoners hechten waarde aan het historische landschap van hun gebied. Met de nieuwe Omgevinsgwet krijgen landschap en erfgoed een prominente plek in het beleid van provincies en gemeenten. Maar hoe doe je recht aan het historische verhaal van jouw gebied en werk je toch aan natuurdoelen? Leer meer over cultuurhistorie in de beheerpraktijk.

Landschappelijk erfgoed

Bijna alle natuurgebieden in Nederland hebben een lange geschiedenis van menselijk gebruik, als hooiland, hakhoutgebied, jachtrevier, waterwingebied of als gemeenschappelijk heideterrein. De sporen die dat heeft achtergelaten zijn vaak nog goed in het natuurlandschap te zien. Vaak beter zelfs dan in landbouwgebieden, die in de afgelopen eeuw vaak op de schop zijn gegaan. De relicten van dat menselijke gebruik – zoals houtwallen, hooilandjes, duinen, traaien, voordes, karresporen of hakhoutkringen – vertellen niet alleen het verhaal van het gebied, maar herbergen vaak ook bijzondere (historisch)-ecologische waarden.

Kennisontwikkeling, afweging en beheer

De cursus biedt  informatie over cultuurhistorie en erfgoed in natuurgebieden. Waaraan kun je het in het veld herkennen, hoe kom je aan kennis? Ook verschillende strategieën voor de omgang met landschappelijk erfgoed worden behandeld. Welke referentieperiode kies je? Hoe maak je keuzes tussen natuur en erfgoed? En wat betekent dat concreet voor het beheer? De afweging tussen verschillende waarden is uiteindelijk aan de beheerder. Na deze cursus kunnen die keuzen beter doordacht en onderbouwd gemaakt worden.

Ontwikkelingsgericht aanpak

Deze cursus biedt handvatten om landschappelijk erfgoed op een ontwikkelingsgerichte manier mee te nemen bij natuurbeheer. Niet de wetgeving op het gebied van archeologie, monumenten en landschap staat hierbij centraal, maar de vraag hoe erfgoedwaarden meegenomen kunnen worden bij natuurontwikkeling en het opstellen van beheersvisies. De cursus gaat uit van een landschappelijke benadering van erfgoed. Archeologische waarden en gebouwde monumenten kunnen daar uiteraard bij aan bod komen, maar worden vooral benaderd vanuit hun landschappelijke context.

De praktijk

Deze cursus heeft een middagdeel buiten. We bezoeken een voorbeeldgebied, waar ook enkele opdrachten bij gegeven worden. Ervaringen van de docenten en deelnemers worden daarbij uitgewisseld. Uw eigen vragen en eventueel eigen casus komen aan bod. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden, onder meer op het gebied van omgang met bewonersgroepen en communicatie.

Na deze cursus heeft u:

 • Een beter beeld van de grote historisch-landschappelijke rijkdom van natuurgebieden;
 • Zicht op verschillende manieren waarop cultuurhistorische kennis over een gebied wordt verzameld en geanalyseerd;
 • Zicht op de mogelijkheden om landschappelijk erfgoed mee te nemen bij natuurontwikkeling, in beheersvisies en in concreet beheer;
 • Handvatten om weloverwogen keuzes te maken in de omgang met landschappelijk erfgoed.
Voorkennis:
Specifieke basiskennis is niet vereist. De doelgroep van deze cursus is:
 • Terreinbeheerders
 • Groenbeheerders en hoveniers
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders
 • Projectleiders
 • Rentmeesters
 • Ecologen bij overheden en semioverheden
 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus
 • Docenten uit het groene vakonderwijs
 • Overige groene vakmensen