Basiscursus natuurwetgeving algemeen (Utrecht)

Startdatum: 26 mrt 2019
Tijd: 09:30 - 17:00
Aantal dagen: 1
Docenten: Sander Hunink (Ecologica) en Dagmar Heidinga (Buro Bakker)
Lokatie: Utrecht
kosten: € 475
Extra informatie: De cursusdag is inclusief lunch. Er geldt een kortingstarief van 15% op het cursusgeld vanaf de 2e deelnemer van dezelfde organisatie.
Minimum deelnemers: 8
Maximaal deelnemers: 15
Opgeven bij: www.ecologica.eu
Organisatie: Ecologica in samenwerking met Buro Bakker
Adres: Rondven 22, 6026 PX, Maarheeze
Email: info@ecologica.eu
Website: http://www.ecologica.eu/wetcursus.html
Contact persoon: Kim van de Lisdonk
Omschrijving:

Met de intrede van de nieuwe Wet natuurbescherming zijn diverse zaken veranderd. De wetgeving is complex en bovendien zijn er verschillen tussen de provincies. Het is daarom belangrijk u goed te laten informeren!

Ecologica en Buro Bakker bieden al jaren op de praktijk gerichte cursussen van verschillende niveaus, zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen! De cursussen geven duidelijkheid over wanneer en op welke manier de natuurwetgeving voor uw organisatie van belang is.

De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het niet beperkt tot het juridische verhaal, maar echt gericht op de praktijk. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.

De basiscursus behandelt volgende onderwerpen:

  • Nieuwe Wet natuurbescherming, zowel de soortbescherming als gebiedsbescherming (voormalige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet, inclusief relevante zaken uit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)
  • Vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
  • Toetsing Natura2000, externe werking, passende beoordeling, significantie
  • Bescherming bossen en Natuurnetwerk Nederland
Voorkennis:
Beginniveau: geen tot weinig kennis van de natuurwetgeving. De basiscursus is bedoeld voor een algemeen beeld en de praktische implicaties (zowel soorten- als gebiedenbescherming). Niettemin zit ook hier al flinke diepgang in.
Tag: wetgeving